Bu zamana kadar BPH tedavisinin asıl amacı, rahatsız edici daha az idrar yolu semptomlarını azal™aktı. Ancak daha yeni veriler BPH terapisinin başka bir mantıklı amacının, oluşabilecek sağlıkla ilişkili komplikasyonların riskinde azalma olduğunu göstermektedir. Sorunlar için, buraya tıklayınız.

Eğer amaç rahatsız edici semptomları azal™aksa doktorunuz daha az idrar yolu semptomlarınızla ilişkili olan rahatsızlığın sıklığına, şiddetine ve derecesine bağlı bir tedavi önerisinde bulunabilir.

Eğer amaç oluşabilecek sorunların riskini azal™aksa o halde prostat bezi büyüklüğünü incelemek önemli olacaktır; çünkü prostat büyüklüğü oluşabilecek risklerin bir belirleyicisidir.
Bir tedavi tercihi, semptomlarınızın şiddetine, günlük hayatınızı ne ölçüde etkilediğine ve herhangi bir tıbbi durumun mevcut olmasına bağlıdır. Tedavi önerisi hekiminiz tarafından yapılmalıdır.

BPH için Tedavi Seçenekleri

YAKIN İZLEM Genellikle çok az semptom yaşayan ve rahatsızlık hisse™eyen erkekler için herhangi bir tedavi gerekmez. Bu gibi durumlarda eğer büyüyen prostat semptomları hafif ve orta dereceli ise doktorlar diğer tedavi yollarını izlemeden önce ailelerden BPH semptomlarını sık sık takip e™elerini isteyerek bir “izle ve bekle” yaklaşımı önerebilirler. Orta dereceli semptomlara sahip aileler, aktif bir terapinin faydalarının risklerinden daha ağır geldiğini hissettiklerinde yakın izlemi tercih e™ek zorunda kalırlar.
İLAÇ TEDAVİSİ Hekimler büyüyen prostat semptomlarını yöne™ede sık sık ilaç yazacaktır. Bu ilaçlar şunları içerir:

İdrar torbası boynunun etrafındaki kasları gevşetip idrar yapmayı kolaylaştıran alfa blokerlar. Yaygın olan yan etkileri: Boşaltım sırasında yayılan az sayıda sperm oluşması, düşük kan basıncı, baş dönmesi, baş ağrısı, karın ağrısı veya bağırsak bozukluğu ve geniz tıkanıklığı veya burun akıntısı. Bunların yanında alfa broker kullanan kişilerde katarakt ameliyatı söz konusu olduğunda gevşek iris riski oluşabilir.

Prostat bezinin küçülmesini sağlayan alfa redüktaz inhibitörleri. Yaygın olan yan etkileri: penisin sertleşememesi, cinsel dürtüde azalma ve boşaltım sırasında spermin az olması.

İkisinin bir kombinasyonu

İNVAZİV CERRAHİ Cerrahi tedavi, semptomlar ilaç tedavisine cevap vermediği ve yaşam kalitesini azal™ada rahatsız edici olduğunda tercih edilebilir. Buna ek olarak genellikle şu durumlarda cerrahi müdahaleye gerek duyulur:

İdrar torbasının yetersiz boşaltımı dolayısıyla oluşan böbrek rahatsızlığı.

Akut üriner retansiyon tedavisinden sonra idrarı tam yapamama.

Aşırı dolu veya artan mesaneden dolayı idrarı kaçırma durumu.

İlaçlı tedaviye rağmen idrarda nükseden kan.

Transüretral Prostat Rezeksiyonu (TURP)

Çok sayıda invaziv seçenekler olsa da BPH tedavisi için cerrahinin temeli transüretral prostat rezeksiyonu (TURP) olarak adlandırılır. Bu cerrahi prosedür, semptomların ilaç tedavisiyle elde edilebilenden büyük ölçüde daha iyi olan uzun süreli giderilmesini sağladı. Ancak cerrahi ile ilişkili her zaman risk var; kötüye giden boşaltım, ereksiyon sorunları, ağrılı işeme, tekrarlayan UTI (idrar yolları enfeksiyonu), mesane boynu darlığı, aşırı kanama ve idrarda kan görülmesi. Ayrıca TURP 2 – 3 gün hastanede ya™ayı gerektirir ve çoğu hastanın işlemden sonra yaklaşık 2 gün boyunca kateter takması gerekir.

MİNİMAL İNVAZİV

CERRAHİ ALTERNATİFLERİ

 

 

 

 

 

TURP’un klinik başarılarına rağmen problemlerin derecesi ve şiddeti, BPH için minimal invaziv cerrahi araç alternatiflerinin gelişimini sürdürdü. Birçok ürolog bu terapileri ilaç tedavisi ile cerrahi tedavi arasına koyar.
Çok sayıda ilaç tedavisi ve cerrahi tedavi mevcut olmasına rağmen daha az invaziv, etkileyici ve uygun maliyetli tedavi seçeneklerini geliştirmeyi amaçlayan sürekli bir dürtü var. Bu, tıpkı aşağıdaki gibi, hastaneye ya™aya gerek kalmadan ve daha az yan etkiye sahip daha az idrar yolu semptomlarını hafifleten bir takım minimal invaziv cerrahi alternatiflerinin oluşmasına neden olmuştur.
Transüretral iğne ablasyonu (TUNA) doğrudan prostatın içine yerleştiren radyo frekanslı dalgalara, ısı yayılımlarına ve koagülasyona neden olmaları amacıyla kullanır. Oluşabilecek yan etkileri, idrarda kan, ağrı ve idrar yolu enfeksiyonudur.

Transüretral su kaynaklı termoterapi (WIT) fazlalık olan prostat dokusuna zarar vermek amacıyla bir balondan bir kateter sisteme ve basınca  dönen sıcak suyu, kullanır. Yaygın olan bir yan etkisi, idrarda kandır.

Bu tedaviler semptomların giderilmesinin başlangıç seviyesini oluştururken bu prosedürlerin uzun süreli etkinliğinin belirsizliği koruduğunu belir™ek gerekir.

Lazer Terapileri

Yazılı durum çalışmaları ile birlikte lazer terapileri, TURP’a iyi bir alternatif olmuştur. Lazer seçenekleri, büyümüş prostat dokusunu yüksek enerji lazerlerinin kullanımıyla çıkarır. Bugünlerde öncü olan iki lazer terapisi mevcut: holmium lazer prostat enükleasyonu (HoLEP) ve fotoselektif prostat vaporizasyonu (PVP).

HoLEP, penisten geçerek üretraya yerleştirilen bir rezektoskop içerikli kısa sürede öğrenilebilen karmaşık bir işlemdir. Prostat dokusu holmium lazerle vaporize edilir. Tipik olarak hastada ertesi gün hastaneye gidip 1 gün kalmasını sağlayan bir kateter vardır.

GreenLight™ Lazer İşlemi olarak da adlandırılan PVP, çok daha uygun bir risk profili olan TURP’a benzer tedavi çıktılarıyla ilişkilendirilir. Bu, büyümüş prostat dokusunu hemen vaporize edip tamamen çıkaran üretraya yerleştirilen yüksek güçlü bir lazerle oluşur. Çoğu hasta genellikle katetere ihtiyaç duymadan işlemden birkaç saat sonra eve döner ve yorucu hareketlerde bulunmadığı sürece normale dönebilir.

PROSTAT STENTLERİ Bu seçenek ciddi ölçüde engellenen ve yoksa ameliyat edilemeyecek olan hastalara özgüdür.

Bir tedavi tercihi, günlük hayatınızı ne derece etkilediği ve diğer tıbbi durumların var olup olmamasına göre sempomlarınızın şiddetine bağlıdır. Tedavi önerisinin hekim tarafından yapılması gerekir.