The Difference is in the Technology

GreenLight™ Lazer Terapisi, daha az yan etki ve komplikasyonları olan karşılaştırılabilir sonuçlar gösteren bazı sonuçlar ile birlikte transüretral prostat rezeksiyona (TURP) alternatif olarak uygulanmaktadır.
Farklılık teknolojide.

GreenLight™, dokuyu tamamen ortadan kaldırmak için bir bıçak ya da ısı/elektrik enerjisinden değil, lazer ışığından yararlanır. Lazer buharlaşma kan kaybını azaltır bu yüzden kanamayı azaltmak veya kan pıhtılaşmasını önlemek için ilaç kullanan hastalar için uygundur.

Diğer minimal invaziv yöntemler için rapor edilen komplikasyonlarla kıyaslandığında GreenLight™ şunları rapor eder:

  • Daha az tedavi tekrarlama ihtiyacı
  • Çok az hastanın işlemden sonra rekateterizasyon ihtiyacı
  • Çok az hastanın kateterize olarak eve gitmesi
  • Çok az cinsel yan etkiler
Dahası maliyet analizleri GreenLight™’nin geleneksel cerrahiden daha az maliyetli olduğunu göstermiştir. Bu yüzden de hem hastalar hem de doktorlar bu kullanıcı dostu yöntemi tercih ediyor.