#1 BPH, yeterince uzun süre yaşanıldığı zaman tüm erkeklerin büyümüş bir prostata sahip olabilecekleri yönündeki ifade çok yaygındır. BPH’ye neyin sebep olduğu anlaşılmaz; fakat uzmanlar, onun gelişiminde yaşlılığın ve testesteronun birinci derecede etkili olduğunu kabul ediyorlar. Genç yaşta testisleri alınan erkekler BPH’ye yakalanmazlar. Benzer şekilde, eğer BPH’ye yakalandıktan sonra bir erkek testislerini kaybederse prostatın boyutu küçülür.

#2 Eğer tedavisiz bırakılırsa BPH’nin ciddi komplikasyonları olabilir.

Çoğu erkek, üriner semptomların yaşlanma sürecinin bir parçası olduğunu düşünüp dolayısıyla semptomların da yaşam şekillerine uygun olarak ilişkilendirildiklerini kabul ederler. Ancak BPH tedavisiz bırakılırsa, yalnızca rahatsız edici olmayan aynı zaman birinin sağlığına ciddi zarar veren komplikasyonlara neden olabilir.

#3 Uzun süreli BPH, az idrar depolama kapasiteli bir mesane kalınlaşmasına neden olabilir.

Prostat büyüdükçe doğal işeme işlemine engel olan – sıkışmasını sağlayan – üretraya bir baskı yapar. Engeli ortadan kaldırmak için, mesanenin kaslı duvarı idrarı dışarı atarken şiddetle kasılır. Bu şiddetli kasılmalar, idrar depolama kapasitesini azaltan mesane kavitesini küçülterek mesane duvarının kalınlaşmasına neden olur. Zamanla mesane, sık sık idrara çıkma ihtiyacı uyandıran idrar miktarını küçük tutar. Üretral engelleme kötüleştikçe kasılmalar da mesaneyi tamamen boşaltamaz ve üriner retansiyona neden olur.

#4 Mesanedeki artık idrar enfeksiyon kapabilir ve/veya acılı mesane taşlarının oluşmasına yol açabilir.

Özellikle mikro organizmaların çoğalması muhtemeldir; bunları idrarın bulanıklaşmasına ve enfeksiyon kapmasına neden olur. Mesanedeki idrar konsantre edildiği ve maddeler belirginleştiği zaman mesane taşları oluşabilir. Taş mesanenin astarını tahriş ettiği veya idrarın mesaneden akışını engellediği zaman semptomlar ortaya çıkar. Bunlar:

Diğerleri ise;

 • Abdominal acı ve baskı
 • Anormal renkte veya koyu renkli idrar
 • İdrarda kan
 • İdrarı yapmada zorlanma
 • Sık sık idrar yapma ihtiyacı
 • Belirli bir pozisyonda olmadıkça idrar yapamama
 • İdrar akışının kesilmesi
 • Peniste ağrı veya rahatsızlık hissi
 • İdrar yolu enfeksiyonu
 • Ağrılı idrara çıkma
 • Ateşlenme
 • İdrar kaçırma

prostat