Prostat büyüdükçe bahçe hortumu üzerindeki kıskaca benzeyen üretraya baskı yapar. Devam eden büyümeyle birlikte genişleyen prostat üretrayı, idrara başlamakta zorlanma veya zayıf idrar akışı gibi semptomlara yol açarak sıkıştırabilir.

Semptomlar:

 • Birden idrara çıkma isteği (sıkışma)
 • İdrara başlamakta zorlanma ve idrar akışında kesinti (tereddüt)
 • İdrar yaparken ıkınma ihtiyacı
 • Altına kaçırma
 • Tam boşalamama (idrar yaptıktan sonra mesanenin hala dolu olduğu hissi)
 • Zayıf idrar akışı
 • Artan ve azalan idrar sıklığı
 • Geceleri sık sık idrara çıkma (noktüri)
 • İdrar sırasında ağrı veya yanma
 • İdrarını tutamama
 • İdrarda kan (hematüri)
Bu rahatsız edici semptomlar, bir erkeğin hayatını derinden etkileyebilir; çünkü erkekler sık sık idrara çıkma ihtiyacı yüzünden hayatlarını değiştirirler. Semptomlar dayanılmaz olduğu zaman tedaviye gerek duyulur. 80 yaşına kadar erkeklerin % 20 – % 30’luk bir kısmı tedavi gerektirecek şiddette BPH semptomlarını yaşıyor.

Benign_Prostatic_Hyperplasia_nci