GreenLight™ Lazer Tedavisi

GreenLight™ Lazer Terapisi nedir?

GreenLight™ Lazer Terapisi, “altn standartlı” transüretral prostat rezeksiyonun (TURP) etkinliğini daha az olan yan etkiler ile birleştirir. GreenLight™ işlemi esnasında hekim işe yaramayan prostat dokusunu çıkarmak için bir lazer kullanır. Sonuçta idrar akışının geçişi için daha büyük bir kanal oluşur. Fazla dokuyu çıkarmak, çoğu idrar yolu semptomlarını yok eder.

Hastaların GreenLight™ Lazer terapi’yi tercih etmesindeki kriter, TURP’u tercih edenlerinkiyle aynıdır; bu yüzden TURP’tan yararlanacak bir hasta aynı zamanda GreenLight™ için de bir aday olabilir.

GreenLight™ Lazer Terapisi, bir hastanenin ayakta tedavi merkezinde, cerrahi merkezinde veya özel ekipmanlı hekim muayenehanesinde. Tedavi süresince hastaya çoğu zaman genel veya spinal anestezi uygulanır. Tipik olarak hastaneden kalmaya gerek olmaz. Bununla birlikte bir hasta uzun mesafe seyahate çıktığı, başka sağlık koşulları olduğu veya dayanıksız olduğu durumlarda bir gece hastanede kalması önerilebilir.

GreenLight™ nasıl çalışır?

GreenLight™ Lazer Terapisi, sistoskop aracılığıyla üretraya yerleştirilen küçük bir fiberle uygulanan bir işlemdir. Fiber yüksek güçte lazer ışığı iletir. Büyümüş prostat dokusu içerisindeki kan dokuyu ısıtıp buharlaştırarak lazer ışığını hemen emer. Bu işlem büyümüş prostat dokusu tümüyle çıakrılana kadar devam ettirilir.

GreenLight™, temel yapıya zarar vermeden dokuyu tamamen buharlaştırma yetisiyle kabul görür. Doğal idrar akışı hızlı bir şekilde düzenlenir ve üriner semptomlar çoğu hastada çabucak hafifletilir – az kan kaybı, minimal postoperatif rahatsızlık ve kısa süre hastanede kalma.

greenlight-lasers