Prostat Büyümesi nedir? Hangi Yöntemlerle Tedavi Edilir?

Prostat büyümesi, idrar torbasının çıkış kısmında yer alan idrar kanalını sarmalayan bir doku olarak görülen, kırk yaş ve üzeri bazı erkeklerde bu dokunun büyümeye başlaması ve büyüyen dokunun idrar kanalına baskı yaparak kişinin idrar faaliyetleri noktasında sıkıntılar yaşamasına sebep olma hali olarak tanımlanmaktadır. Prostat büyümesinin doğurduğu prostat hastalığı doğrudan cinsel faaliyetler üzerine bir etki etmemektedir.

 

Prostat Büyümesinin Tedavi Grupları Nelerdir?

prostat ağrısı

Prostat büyümesi daima cerrahi müdahaleyi gerektiren bir prostat hastalığı olarak görülmemektedir. Bazı hallerde ilaç tedavisi ile erkeklerdeki bu sorun giderilmektedir. Bunlardan bir tanesi ilaç tedavisi, ikincisi cerrahi tedaviler, üçüncü grup ise hastanın yalnızca takip edildiği tedavi uygulanmadığı prostat hastalığı grubudur. Hastanın prostat ağrısı bulunmakta ve bu ağrı şikayetleri hafif, orta derecede seyretmekte ise bu yaşam kalitesini bozucu bir durum olarak görülmektedir. Yaşam kalitesindeki bu kötü etkiyi azaltmak maksatlı ilaç tedavisine geçilmektedir. Burada prostat ağrısı olanlara kullanılacak ilaçlar alfa-bloker olarak adlandırılmaktadır. İlaç tedavisi ile prostat düz kasları gevşetilmekte, hastanın daha kolay idrarını yapması, mesanesini boşaltması sağlanmaktadır. İlaçla tedavi edilemeyen ikinci grup açık ve kapalı cerrahi operasyonlar ile tedavi edilmektedir. Son grup prostat hastalığı ise prostat büyümesine karşın, hastanın tek bir prostat ağrısı şikayetinin olmadığı, kan tahlili sonucunda kanserle bağlantılı bir bulguya rastlanılmayan bir gruptur. Bu grupta yıllık kontrollerin yapılması yeterli olmakta başka bir işleme gerek duyulmamaktadır.

Prostat Büyümesini Önlemede Açık Ameliyatlar Hangi Durumlarda Uygulanmaktadır?

Prostat büyümesinin cerrahi operasyona ihtiyaç duyulduğu hallerde açık operasyonlar sıklıkla başvurulan ameliyatlar değildir. Açık ameliyatlar prostat büyümesinin ileri aşaması olan prostat ağrısı şiddetli olan, kocaman prostata sahip erkeklerde ve prostatla birlikte idrar kesesi taşlarının mevcut olduğu hallerde başvurulan cerrahi bir yöntemdir. Bunların dışındaki prostat hastalığı bulunan kişilere tüm prostat ameliyatları kapalı yapılmaktadır.

Kapalı Prostat Ameliyatları Nasıl Yapılmaktadır? Bu Ameliyatlarda Hangi Yöntemler Kullanılmaktadır?

Prostat büyüme şikayeti olan hastalara yapılacak en yaygın cerrahi müdahale kapalı prostat ameliyatlardır. Bu oran uzmanlara göre yaklaşık % 95 oranında seyretmektedir. Bu ameliyatlar penisten girilmek suretiyle gerçekleştirilen ve bir kesik dahi atılmadan gerçekleştirilen endoskopik operasyonlardır. Kapalı prostat ameliyatları modern tıbbın gelişmesi ile prostat ağrısı olan hastalara iki tür lazer ameliyatı uygulanarak gerçekleşmektedir. İlki Greenlight lazer denilen, özel yeşil ışık teknolojisinin hakim olduğu lazerli kapalı prostat ameliyatıdır. İkinci tür ise Holmiyum lazer denilen ve prostat hastalığı bulunanlara uygulanan kapalı prostat ameliyatlarıdır. Her iki tür lazerli kapalı ameliyat, modern görüntüleme yöntemleri ile prostat ağrısı olan hastalarda başarılı sonuçların elde edilmesine olanak sağlamaktadır. Detaylı bilgi için http://www.prostattedavisi.com.tr/prostat-buyumesi-nasil-gecer/ sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

 

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

2015 © Copyright Andromed

Müşteri Hizmetleri        +90 (216) 680 32 32