Prostat Tedavisinde Operasyon Şart mıdır?

Hayır. Üroloğun yapacağı kontrol ve tetkikler ardından tek takım prostat büyümeleri takibe alınır, bazıları ise ilaçlarla tedavi edilir. Uzunca seneler başarıyla ilaç tedavisi alan prostat hastaları vardır. Tek Takım vaziyetlerde ise, hekim operasyona gerek görebilir.

Ameliyat Seçenekleri Nelerdir?

Prostat ameliyatı: açık ameliyat, kapalı ameliyat (TUR) ve lazerle prostat buharlaştırılması (greenlight) halinde yapılabilir. Belli tek büyüklüğü aşmış prostatlar amaçlı en uyumlu seçenek açık ameliyat iken, yeryüzünde en çok yapılan ve altın standart kabul edilen yöntem TUR ameliyatıdır. Çoğunlukla 70-80 grama kadar meydana gelen prostatlar amaçlı TUR uygundur.

Greenlight Lazer ile Prostatın Buharlaştırılması Nedir?

Greenlight operasyonu tek lazer tedavisi. Bu tedavi ile büyümüş meydana gelen prostat bezi buharlaştırılıyor. ABD’de tıbbi cihazların kullanılmasını denetleyen kuruluş meydana gelen FDA (Food and Drug Administration) aracılığıyla onaylanan bu yöntem bu sabah dünyanın birçok ülkesinde uygulanmaya başlandı.

Ne Şekilde Uygulanır?

Bu işlem isteğe bağlı olarak bölgesel veya genel anestezi ile yapılabilmektedir. Lokal anestezi ile de yapıldığı iddia edilse de, şahsi tecrübemizde, hastaların lokal anestezi ile lazer uygulamasında ağrı duyduklarını gördük. Bu, ancak, küçük prostatlarda ve sedasyon yapıcı ilaçlar beraberinde lokal anestezi ile uygulanabilir. Ortalama operasyon müddeti prostatın büyüklüğüne göre 30-90 dakikadır. Elbette ki, çok büyük prostatlara uygulanmak istenirse, üç saat kadar uzayabilir. Hastaların çoğunluğunda işlem ardından tek süre mesane sondası takılmasına gereksinim duyulmaktadır. Bu hasta olanlarda da mesane sondası 24 saatten ek olarak kısa tek süre kalmaktadır. Hastanede yatış müddeti çoğunlukla tek bugünü geçmez.

Greenlight lazer cihazı ile prostatın buharlaştırılması işlemi, özel olarak tasarlanmış fiber optik alıcı tek sistem içinden laser ışını ikazları yollamak suretiyle yapılır. Bu fiber optik prob ise, tek sistoskop sayesinde prostata kadar ulaştırılır. Işın ikazları prostat dokusuna yöneltilerek çabuk ve nazik tek şekilde onu kansız tek şekilde buharlaştırır. Bu laser fotoselektiftir ve hemoglobine yüksek alakası vardır ve bu sebeple kanama gözlenmez. Bununla Birlikte prostat dokusunu kömürleşme yapmadan ve çoğalış doku bırakmadan etkin tek şekilde buharlaştırır. Bu laser 1-2 mm derine etki ettiğinden, tesiri kontrol altındadır. Buharlaşan meydanın altında yaygın hasar yapmaz.

Prostat Buharlaştırma Yöntemi

Prostat Buharlaştırma Yöntemi

Pozitif Nitelikleri Nelerdir?

Greenlight lazer cihazı ile prostatın buharlaştırılması işlemi iki pozitif özelliği birleştirir: hem tek minimum travmalı girişimsel tek yöntem olup, hem tek de kısa zamanda etkin çözüm sunan tek yöntemdir. TUR veya açık prostat operasyonu benzeri tedavi yöntemleriyle benzer kısa zamanda etkin çözüm sunar. Bu lazer dalgasını bu kadar özel yapan ise kanda absorbe olmasıdır. Hücre seviyesinde çabuk emiliminden ötürü, büyümüş meydana gelen prostat dokusunu buharlaştırır ve prostatın etrafında olan ince alanı (1-2 mm derinliğinde) kanamayı engelleyerek onarır.

Greenlight Prostat Buharlaştırma Avantajları?

1.Operasyon ve nekahat çağı kısadır. Bu işlem hemen hemen ayaktan yapılabilecek tek tedavi benzeri. Hastanın prostatı küçükse ve mesane fonksiyonu sıkı ise, operasyondan sonra hastaya sonda konmadan birkaç saat dinlendikten sonra evine gidebiliyor. Sonda konulmuşsa, en çok tek gece hastanede yatıyor. Kanama olmadığından, buna bağlı komplikasyonlar önlenmiş oluyor.

2.Ereksiyon meselesine -genellikle- sokak açmaz. Greenlight lazer cihazı ile prostat buharlaştırılması işleminde, lazer, buharlaşan dokunun en pek 1-2 m ek olarak derinine etki ettiğinden çok ek olarak derinlerden geçtiğimiz sertleşme konusunda sinire zarar vermiyor. Bu durum, TUR dediğimiz kapalı ameliyat amaçlı de olabilitesi yüksek.

3.Retrograd ejakulasyon (meninin dışarı gelmemesi, idrar torbasına geriye kaçması) görülme oranı nisbeten azdır

4.Greenlight lazer cihazı ile prostatın buharlaştırılması işlemini spinal veya genel anestezi ile yapmak olanaklı. Genel anestezi alamayacak kadar genel hali bozuk meydana gelen hasta olanlarda ise, sedasyon olarak bilinen “sersemletici” ilaçlar beraberinde lokal anestezi ile yapılabilmesi bu benzeri hastalara bilhassa ek avantaj sağlıyor. Bilhassa ileri derecede kalp ve akciğer problemi meydana gelen ve bu sebeple ameliyat olamayacak meydana gelen hastalar, eğer prostat çok büyük değilse, bu yöntemde lokal anestezi ile opere olabilmektedir.

Lazer Gramaj Uygulaması Nedir?

Kamuoyunda ve lazerle ilgili reklamlarda, greenlight yolunun her büyüklükteki prostata uygulanabileceği benzeri tek kanaat uyandırılıyor. Ancak, aslında, lazer yönteminde prostat hacmi ve gramajı arttıkça, doğal olarak ameliyat müddeti de artıyor. Teorik olarak, her büyüklükteki prostata yapılabilirse de, eğer aşırı kanama riski benzeri hastaya özgü tek zorunluluk yoksa, gereksiz yere operasyonu uzatmamak amaçlı nispeten küçük prostatlarda bu yöntemi uygulamak gerekli. Benim kanımca, 100 grama kadar meydana gelen prostatlarda greenlight ek olarak uyumlu tek seçenektir. Ek Olarak büyüklerinde, açık ameliyat ek olarak kısa ve toptan tek çözüm olur.

Lazerle Prostat Ameliyatında Muhtemel Sorunlar Nelerdir?

Çok büyük prostatlara bu yöntem uygulanmak istenirse, ya prostat tam anlamıyla yok edilemez ve kısa süre sonra şikayetler tek ek olarak başlar, veya ameliyat açık veya kapalı operasyondan dahi uzunca sürer, hasta boştan yere pek anestezi alır. Tek de bu yöntem, nisbeten yeni olup cerrahi tecrübe az olduğundan, eğer yetenekli ve becerikli cerrahların elinde yapılmazsa operasyon başarılı olmaz ve hasta tek türlü rahatlamaz.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

2015 © Copyright Andromed

Müşteri Hizmetleri        +90 (216) 680 32 32