BPH henüz biten bir problem değil; tam aksine gelişen bir problem.

Bu zamana kadar BPH tedavisinin asıl amacı dayanılmaz olan rahasız edici daha az idrar yolu semptomlarını azaltmaktı. Ancak daha yeni veriler BPH terapisinin başka bir mantıklı amacının, oluşabilecek sağlıkla ilişkili komplikasyonların riskinde azalma olduğunu göstermektedir.

Eğer üretral obstrüksiyon kötüleşir ve tedavisiz bırakılırsa şu şekilde komplikasyonlar ortaya çıkabilir:

  • Akut üriner retansiyon
  • Az depolama kapasitesine sahip kalınlaşmış mesane
  • Enfeksiyonlu artık idrar
  • Şiddetli idrar yolu enfeksiyonu
  • Yoğun hematüri (idrarda belirgin olan kan)
  • Üriner, mesane ve/veya böbrek taşları
  • Böbrek bozukluğu
  • Kronik böbrek yetersizliği
  • Hipotonik (gevşek) mesane

prostat-riskleri